Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Beneficient

Definícia pojmu Beneficient v ekonomickom slovníku. Výraz Beneficient sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Beneficient“

Beneficiary (beneficient) – požívateľ výhody, prospechu, fyzická alebo právnická osoba, na meno ktorej alebo v prospech ktorej je vystavený alebo prevedený akreditív. V širšom zmysle je to príjemca platby alebo akéhokoľvek iného peňažného plnenia. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beneficiary.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?