(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Beneficient

Definícia pojmu Beneficient v ekonomickom slovníku. Výraz Beneficient sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Beneficient“

Beneficiary (beneficient) – požívateľ výhody, prospechu, fyzická alebo právnická osoba, na meno ktorej alebo v prospech ktorej je vystavený alebo prevedený akreditív. V širšom zmysle je to príjemca platby alebo akéhokoľvek iného peňažného plnenia. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beneficiary.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.