Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Benchmark

Definícia pojmu Benchmark v ekonomickom slovníku. Výraz Benchmark sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Finančné a kapitálové trhy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Benchmark“

ukazovateľ, ktorý fond navonok prezentuje a voči ktorému sa porovnáva výkonnosť daného podielového fondu. Najčastejšie je ním niektorý z trhových indexov, prípadne i kombinácia viacerých. Výber indexu pre konkrétny fond musí korešpondovať so zameraním investičnej stratégie fondu, inak stráca takéto porovnávanie vypovedaciu schopnosť.

ukazovateľ, voči ktorému sa porovnáva výkonnosť daného portfólia. Najčastejšie je ním niektorý z trhových indexov, prípadne i kombinácia viacerých. Výber indexu musí korešpondovať so zameraním investičnej stratégie klienta, inak stráca takéto porovnávanie vypovedaciu schopnosť.

Ukazovateľ, ktorý fond navonok prezentuje a voči ktorému sa porovnáva výkonnosť daného podielového fondu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?