(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bašta Európa

Definícia pojmu Bašta Európa v ekonomickom slovníku. Výraz Bašta Európa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Bašta Európa“

Toto slovné spojenie sa používa v súvislosti s obavami obchodných partnerov a prívržencov voľného obchodu v EÚ a narastajúceho protekcionizmu v Únii. K týmto obavám došlo v súvislosti so zavádzaním jednotného trhu, pretože niektoré členské štáty boli pripravené odstrániť bariéry v rámci Únie iba v spojení so zosilnenými opatreniami na kontrolu importu z nečlenských štátov EÚ. Výraz bašta Európa má pejoratívny význam. Používa sa aj výraz Pevnosť Európy.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.