(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

barém

Definícia pojmu barém v ekonomickom slovníku. Výraz barém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „barém“

1. Vyjadrenie závislosti tarifných sadzieb od určitých prepravných skutočností (vzdialenosti, hmotnosti, skladnosti, kategórie cestujúcich) v základnej štruktúre tarify, a to spravidla sadzbovými základmi a prírastkami. 2. Tabuľky udávajúce dovozné pre jednotlivé za sebou idúce prepravné vzdialenosti, ktoré spolu s kilometrovníkom slúžia na určovanie dovozného medzi dvoma určitými stanicami.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.