baratéria

Definícia pojmu baratéria v ekonomickom slovníku. Výraz baratéria sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „baratéria“

V námornom poistení škoda spôsobená na prepravovanom tovare alebo lodi členmi posádky; podľa poistných podmienok pre námornú prepravu sú také škody vylúčené z poistného krytia.