Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bankový prevod

Definícia pojmu Bankový prevod v ekonomickom slovníku. Výraz Bankový prevod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Peniaze.

Definícia výrazu „Bankový prevod“

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňažných prostriedkov medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu klienta (prevodný príkaz). Klient môže vykonať bankový prevod: priamym prevodným príkazom (príkaz na úhradu),, trvalým prevodným príkazom,, hromadným prevodným príkazom a, príkazom na inkaso. Peňažné prostriedky musia byť v rámci domáceho platobného styku prevedené na účet prijímateľa spravidla do 2 pracovných dní a v rámci cezhraničného platobného styku spravidla do 5 pracovných dní. Kratšie lehoty sa uplatnia v prípade prevodov medzi účtami, ktoré vedie tá istá banka.

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o formu bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby oprávnenej nakladať s účtom. Osoba oprávnená nakladať s účtom môže vykonať bankový prevod prevodným príkazom na úhradu alebo na inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Druhy príkazov sú: jednorazový príkaz na úhradu, hromadný príkaz na úhradu alebo inkaso, trvalý príkaz na úhradu alebo inkaso.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?