Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ážio

Definícia pojmu Ážio v ekonomickom slovníku. Výraz Ážio sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Účtovníctvo.

Definícia výrazu „Ážio“

Rozdiel medzi reálnou a nominálnou hodnotou pri výmene peňazí alebo cenných papierov. V účtovníctve poznáme emisné ážio ako rozdiel medzi nominálnou hodnotou a vyššou predajnou cenou akcií, prípadne vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií, prípadne vkladov. Emisné ážio predstavuje cenu, ktorú platia noví akcionári alebo spoločníci za prístup k jestvujúcim fondom spoločnosti. Vyššia cena akcie alebo vkladu je vypísaná zvyčajne z dôvodu vyššej hodnoty vlastného imania oproti základnému imaniu. Inak povedané, podiel akcie na vlastnom imaní predstavuje vyššiu sumu, než podiel akcie na základnom imaní. Emisné ážio je súčasťou vlastného imania. Opakom emisného ážia je emisné disážio, ktoré vzniká vtedy, ak sú novo upisované akcie predávané za nižšiu než menovitú hodnotu, zvyčajne pri zamestnaneckých akciách.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?