avizovanie zásielky

Definícia pojmu avizovanie zásielky v ekonomickom slovníku. Výraz avizovanie zásielky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „avizovanie zásielky“

Doručenie odberného lístku k zásielke, ktorú pošta nedoručuje, avizovanú zásielku vydá pošta tomu, kto sa o ňu prihlási a odovzdá odberný list, potvrdený oprávneným príjemcom.