Aval

Definícia pojmu Aval v ekonomickom slovníku. Výraz Aval sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Aval“

Aval (aval) – neoddeliteľný finančný nástroj, ktorým sa efektívne dáva záruka za zmenkové plnenie, ktorá je nezávislá od splnenia alebo nesplnenia základného obchodného kontraktu. Článok 31 Ženevskej dohody o zmenkách z roku 1930 hovorí, že aval môže byť daný priamo na samotnej zmenke alebo na zmenkovom prívesku.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Aval.