automobilový park

Definícia pojmu automobilový park v ekonomickom slovníku. Výraz automobilový park sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „automobilový park“

Súbor automobilov, ktoré má organizácia v operatívnej správe.