Autokratický štýl vedenia

Definícia pojmu Autokratický štýl vedenia v ekonomickom slovníku. Výraz Autokratický štýl vedenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Autokratický štýl vedenia“

Štýl vedenia, pri ktorom manažér rozhoduje individuálne, neposkytuje priestor k svojim podriadeným aby vstupovali do rozhodovacieho procesu.