Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

audit

Definícia pojmu audit v ekonomickom slovníku. Výraz audit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „audit“

Metodické preskúmanie a prekontrolovanie situácie a stavu (v rámci obchodného podnikania) ukončené detailným rozborom zistených skutočností.

systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu

Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov z auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu.

Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?