Asociované alebo kandidátske krajiny

Definícia pojmu Asociované alebo kandidátske krajiny v ekonomickom slovníku. Výraz Asociované alebo kandidátske krajiny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Asociované alebo kandidátske krajiny „

Krajiny, ktoré uzavreli s ES asociačnú dohodu.