Argumentácia

Definícia pojmu Argumentácia v ekonomickom slovníku. Výraz Argumentácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Argumentácia“

Racionálne odôvodňovanie pravdivosti či správnosti tvrdenia, názoru hľadaním správnych dôkazových prostriedkov ako dôvodov určitého tvrdenia.