(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Arbitráž

Definícia pojmu Arbitráž v ekonomickom slovníku. Výraz Arbitráž sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Investovanie.

Definícia výrazu „Arbitráž“

Nákup (predaj) predmetného aktíva na jednom trhu a jeho následný predaj (nákup) na inom trhu za vyššiu (nižšiu) cenu s cieľom dosiahnuť zisk.

nákup nástroja na jednom trhu a následne jeho predaj na inom trhu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.