Aproximácia práva SR legislatíve EÚ

Definícia pojmu Aproximácia práva SR legislatíve EÚ v ekonomickom slovníku. Výraz Aproximácia práva SR legislatíve EÚ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Aproximácia práva SR legislatíve EÚ“

Približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harmonizácia..