analýza čo – ak

Definícia pojmu analýza čo – ak v ekonomickom slovníku. Výraz analýza čo – ak sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „analýza čo – ak“

Proces vyhodnocujúci alternatívne stratégie, ktorými sa predpovedajú následky zmien v predpovediach, výrobných plánoch, úrovniach zásobovania, atď. Metóda je: simuláciou využitím pôvodného systému na určenie potencionálnych efektov zavádzaných alternatívnych situácii.