(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aktívne riadené

Definícia pojmu Aktívne riadené v ekonomickom slovníku. Výraz Aktívne riadené sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Aktívne riadené“

(spravované) fondy – Fondy, ktorých manažéri vyberajú akcie, alebo iné cenné papiere do portfólia s určitým cieľom, napríklad s cieľom dosiahnutia výsledkov, ktoré vysoko prevyšujú hodnoty konkrétneho indexu, alebo kvôli dosiahnutiu konkrétnej úrovne príjmu v súlade s určitou mierou rizika. Podobný aktívny manažment si vyžaduje prácu vysokokvalifikovaných analytikov. Kvôli tomu majú tieto fondy vyššie náklady ako pasívne riadené fondy. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Actively managed funds.