Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aktívne riadené

Definícia pojmu Aktívne riadené v ekonomickom slovníku. Výraz Aktívne riadené sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Aktívne riadené“

(spravované) fondy – Fondy, ktorých manažéri vyberajú akcie, alebo iné cenné papiere do portfólia s určitým cieľom, napríklad s cieľom dosiahnutia výsledkov, ktoré vysoko prevyšujú hodnoty konkrétneho indexu, alebo kvôli dosiahnutiu konkrétnej úrovne príjmu v súlade s určitou mierou rizika. Podobný aktívny manažment si vyžaduje prácu vysokokvalifikovaných analytikov. Kvôli tomu majú tieto fondy vyššie náklady ako pasívne riadené fondy. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Actively managed funds.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?