(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akreditívne doklady

Definícia pojmu Akreditívne doklady v ekonomickom slovníku. Výraz Akreditívne doklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Akreditívne doklady „

– doklady, na základe ktorých sa realizuje úhrada dokumentárneho akreditívu a ktoré sa vyžadujú v rámci jednotných pravidiel pre akreditívy. Doklady sa spravidla rozdeľujú na sprievodné (faktúra, colná deklarácia, osvedčenie o pôvode tovaru, zdravotný certifikát, špecifikácie, vážny list, konzulárne osvedčenie), dopravné (konossament, druhopis nákladného listu, letecký nákladný list, poštovný podací list), poistné (poistka, poistný certifikát) a skladné (skladový list, warrant, výdajový lístok). Dôležité sú dispozičné doklady, ktoré oprávňujú disponovať s tovarom (konosament, skladový list, výdajový lístok) a zároveň sú rubopisom prevoditeľné. Niektoré z nich sú predmetom obchodu s cennými papiermi (konosament). Medzi legitimačné doklady patrí napr. druhopis nákladného listu. Legitimačné doklady nie sú cennými papiermi, aj keď súvisia s prepravou tovaru. Pri vážnejších nedostatkov v akreditívnych dokladoch sa realizácia akreditívnej úhrady uskutočňuje so súhlasom importéra.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.