Akciový index

Definícia pojmu Akciový index v ekonomickom slovníku. Výraz Akciový index sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Akciový index „

Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze.

Index daného trhu akcií, vážený priemer aktuálnych kurzov vybraných akcií, kde váha jednotlivých cenných papierov zastúpených v akciovom indexe zodpovedá podielom ich trhovej hodnoty k trhovej hodnote všetkých cenných papierov zastúpených v indexe.