Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akcia zamestnanecká

Definícia pojmu akcia zamestnanecká v ekonomickom slovníku. Výraz akcia zamestnanecká sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia zamestnanecká „

– druh – akcia na meno, ktoré akciová spoločnosť vydáva výhradne pre svojich zamestnancov v snahe zainteresovať ich na činnosti akciovej spoločnosti. Prevod zamestnaneckých akcií je možný len medzi zamestnancami, a to vrátane tých, ktorí odišli do dôchodku. Smrť majiteľa zamestnaneckej akcie alebo ukončenie pracovného pomeru v akciovej spoločnosti je spojené so zánikom práv spojených s jej vlastníctvom. Akciu v takom prípade treba vrátiť akciovej spoločnosti, tá za ňu zaplatí splatenú časť jej nominálnej hodnoty alebo pomernú časť jej trhovej (kurzovej) ceny, prípadne celú jej hodnotu.

Druh akcie na meno, ktoré akciová spoločnosť vydáva výhradne pre svojich zamestnancov v snahe zainteresovať ich na činnosti akciovej spoločnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?