Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akcia prioritná

Definícia pojmu akcia prioritná v ekonomickom slovníku. Výraz akcia prioritná sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia prioritná „

– (tiež preferenčná, resp. privilegovaná) – druh akcie, ktorý jej vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa neposkytujú vlastníkom iných druhov akcií. Môže ísť o právo na prednostný podiel na zisku (prioritná dividenda), právo na – superdividendu, predkupné právo na akcie v prípade ďalších emisií, právo na prednostný podiel z likvidačného zostatku pri zániku akciovej spoločnosti a pod. Právo na získanie prioritnej dividendy z prioritných akcií môže byť spojené s rozhodnutím zakotveným v stanovách akciovej spoločnosti, na základe ktorého majiteľom prioritných akcií nenáleží právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, resp. sa im obmedzuje alebo dokonca vylučuje právo na upisovanie novovydaných akcií

Preferenčná, resp. privilegovaná akcia, teda druh akcie, ktorý jej vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa neposkytujú vlastníkom iných druhov akcií.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?