akcia na meno vinkulovaná

Definícia pojmu akcia na meno vinkulovaná v ekonomickom slovníku. Výraz akcia na meno vinkulovaná sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „akcia na meno vinkulovaná „

– akcia, ktorá znie na meno a jej majiteľ je zaznamenaný v registri akcií príslušnej spoločnosti. Účelom vinkulovanej akcie na meno je zosilnená ochrana proti neželanej zmene v rozdelení vlastníctva akcií.

Akcia, ktorá znie na meno a jej majiteľ je zaznamenaný v registri akcií príslušnej spoločnosti.