(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Akceptačný

Definícia pojmu Akceptačný v ekonomickom slovníku. Výraz Akceptačný sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Akceptačný“

list Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje – t. j. preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.