(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademické obrady

Definícia pojmu akademické obrady v ekonomickom slovníku. Výraz akademické obrady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademické obrady“

Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov, dekrétov habilitovaným docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a dekanov fakúlt a udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.