Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

akademické obrady

Definícia pojmu akademické obrady v ekonomickom slovníku. Výraz akademické obrady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „akademické obrady“

Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absolventov, odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia a rigoróznych diplomov, dekrétov habilitovaným docentom a doktorom vied, inaugurácia rektora a dekanov fakúlt a udeľovanie čestného doktorátu (doctor honoris causa).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?