(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Agresívna investičná stratégia

Definícia pojmu Agresívna investičná stratégia v ekonomickom slovníku. Výraz Agresívna investičná stratégia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Agresívna investičná stratégia“

Metóda riadenia portfólia, ktorej cieľom je dosiahnutie maximálnych výnosov. V portfóliách agresívnych investorov je relatívny podiel akcií vyšší ako podiel záväzkov z menším rizikom. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Agressive Investment Strategy.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.