Affiliate marketing

Definícia pojmu Affiliate marketing v ekonomickom slovníku. Výraz Affiliate marketing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Affiliate marketing“

Partnerský program, teda obchodný model, kde inzerent prevádzkuje svoj vlastný sledovací (trackovací) systém, v ktorom pridružení partneri (affiliates) sú vyplácaní na základe vopred dohodnutého cieľa napr. za predaj produktu.