ACTS

Definícia pojmu ACTS v ekonomickom slovníku. Výraz ACTS sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „ACTS“

(Abroll-Container-Transport-System) – Systém prepravy tzv. návlečného kontajnera (nakládka a vykládka kontajnerov je umožnená bez použitia špeciálnych zariadení na vertikálnu prekládku).