abc kontrola stavu a pohybu zásob

Definícia pojmu abc kontrola stavu a pohybu zásob v ekonomickom slovníku. Výraz abc kontrola stavu a pohybu zásob sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „abc kontrola stavu a pohybu zásob“

Kontrola stavu a pohybu zásob založená na ABC klasifikácii produktov.