Banka je právnická osoba so sídlom na území SR založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon uvedených činností udelené bankové povolenie. Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. Jednou zo základných podmienok na udelenie bankového povolenia je peňažný vklad do základného imania banky a to najmenej 500 000 000 Sk a peňažný vklad do základného imania banky, ktorá vykonáva hypotekárne obchody, najmenej 1 000 000 000 Sk.

Zoznam bánk v SR

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Dexia banka Slovensko, a. s.
 • Komerční banka Bratislava, a. s.
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • UniCredit Bank Slovakia, a. s.
 • VOLKSBANK Slovensko, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Zoznam pobočiek zahraničných bánk v SR

 • ABN AMRO Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
 • Banco Mais, S. A., pobočka zahraničnej banky
 • BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR
 • CALYON S. A., pobočka zahraničnej banky
 • Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
 • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky
 • HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
 • ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
 • J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

Kódy bánk, označenie bánk a SWIFT kódy bánk

Názov banky Kód banky Označenie banky SWIFT kód
ABN AMRO Bank 8350 ABNASA ABNASKBX
Banca Monte Dei Paschi Di Siena
Banco Mais 8400 MAISSA
Banque Privee Edmond De Rothschild Europe
BKS Bank
BNP Paribas
BRE Bank 8360 BREXSA BREXSKBX
Calyon 8020 CRLYSA CRLYSKBX
Citibank (Slovakia) 8130 CITISA CITISKBA
Commerzbank 8050 COBASA COBASKBX
Československá obchodná banka 7500 CEKOSA CEKOSKBX
ČSOB Stavebná sporiteľňa 8170 CSOBSA
Dexia banka Slovensko 5600 PKBA KOMASK2X
European Bank for Reconstruction and Development
Eximbanka SR 8160 EXSR
Fio, sporiteľné družstvo 8330 FIOZSA
Akciová obchodná banka FORA-BANK
HSBC Bank 8300 MIDLSA HSBCSKBA
ING Bank 7300 INGBSA INGBSKBX
Investkredit Bank
Istrobanka 4900 ISTR ISTRSKBA
J&T Banka 8320 JTBPSA JTBPSKBA
Komerční banka Bratislava 8100 KOMBSA KOMBSKBA
Národná banka Slovenska 0720 NBSL NBSBSKBX
Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank
OTP Banka Slovensko 5200 OTPV OTPVSKBX
Poštová banka 6500 PABK POBNSKBA
Privatbanka 8120 BASL BSLOSK22
Prvá stavebná sporiteľňa 5900 PSSP PRVASKBA
Slovenská sporiteľňa 0900 SLSP GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka 3000 SLZB SLZBSKBA
Štátna pokladnica 8180 SPSR
Tatra banka 1100 TATR TATRSKBX
UniCredit Bank Slovakia 1111 UNCR UNCRSKBX
VOLKSBANK Slovensko 3100 LUBA LUBASKBX
VÚB banka 0200 SUBA SUBASKBX
Waldviertler Sparkasse von 1842
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 7930 SPVW

Kontakty na slovenské banky

Citibank (Slovakia)

Adresa: Viedenská cesta 5, Bratislava, 851 01
Telefón: 02/ 68 27 82 24
Fax: 02/ 67 27 26 89
Web: www.citibank.com

ČSOB

Adresa: Michalská 18, Bratislava, 815 63
Telefón: 02/ 59 34 50 00
Infolinka: 02/ 50 20 15 11
Fax: 02/ 54 43 05 30
Email: webmaster@csob.sk
Web: www.csob.sk

Dexia banka Slovensko

Adresa: Hodžova 11, Žilina, 010 11
Telefón: 041/ 511 11 11
Fax: 041/ 511 15 30
Web: www.dexia.sk

HVB Bank Slovakia

Adresa: Mostová ul. 6, Bratislava, 814 16
Telefón: 02/ 5969 1111
Fax: 02/ 5969 5180
Email: info@sk.hvb-cee.com
Web: www.hvb-bank.sk

Istrobanka

Adresa: Laurinská 1, P.O.BOX 109, Bratislava, 810 00
Telefón: 02/ 59397 111, 54431
Fax: 02/ 54431 744
Email: info@istrobanka.sk
Web:www.istrobanka.sk

Komerční banka Bratislava

Adresa: Medená 6, Bratislava, 811 02
Telefón: 02/ 52 93 21 53
Fax: 02/ 52 96 19 59
Email: kbb@kb.cz
Web: www.koba.sk

Ľudová banka

Adresa: Vysoká 9, Bratislava, 810 00
Telefón: 02/ 5965 1111
Infolinka: 02/ 59 21 14 44
Fax: 02/ 5441 2453
Email: market@luba.sk
Web: www.luba.sk

OTP Banka Slovensko

Adresa: Štúrova 5, Bratislava, 813 54
Telefón: 02/ 5979 1111
Fax: 02/ 5296 3484
Email: info@otpbanka.sk
Web: www.otpbanka.sk

Poštová banka

Adresa: Gorkého 3, Bratislava, 814 99
Telefón: 02/ 59 60 33 33
Fax: 02/ 59 60 33 44
Email: webmaster@pabk.sk
Web: www.pabk.sk

Privatbanka

Adresa: Suché mýto 1, Bratislava, 811 03
Telefón: 02/5920 6620
Fax: 02/5443 3131
Email: privatbanka@privatbanka.sk
Web: www.privatbanka.sk

Slovenská sporitelňa

Adresa: Suché mýto 4, Bratislava, 816 07
Telefón: 02/ 5850 3111
Fax: 02/ 5850 4111
Email: info@slsp.sk
Web: www.slsp.sk

Tatra banka

Adresa: Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06
Telefón: 02/ 5919 1111
Fax: 02/ 5919 1110
Web: www.tatrabanka.sk

UniBanka

Adresa: Vajnorská 21, Bratislava, 832 65
Telefón: 02/ 495 02 111
Fax: 02/ 44 37 39 75
Email: vklady@unibanka.sk
Web: www.unibanka.sk

Všeobecná úverová banka

Adresa: Mlynské nivy 1, PO Box 90, Bratislava, 829 90
Infolinka: 0850 123 000
Email: vubedckontakt@vub.sk
Web: www.vub.sk


Komentáre

Pridaj komentár