(Vrtulniky.sk, )

Zaradenie vrtuľníkov v klasifikácii lietadiel. Vrtuľník patrí medzi rotorové lietadlá s pohonom. Klasifikácia lietadiel definuje „vrtuľník“ ako lietadlo, ktoré je ťažšie ako vzduch. Vrtuľník a vírnik patria medzi rotorové lietadlá. Ďalej sa členia na pozemné, vodné a obojživelné.

Vrtuľník a vírnik a ich umiestnenie v klasifikácii lietadiel

Lietadláľahšie ako vzduchbez pohonubalónvoľný balónguľovitý voľný balón
iný ako guľovitý voľný balón
pripútaný balónguľovitý pripútaný balón
iný ako guľovitý pripútaný balón
s pohonomvducholoďvystužená vzducholoď
čiastočne vystužená vzducholoď
nevystužená vzducholoď
ťažšie ako vzduchbez pohonuklzákpozemný klzák
vodný klzák
drakdrak
s pohonomletúnpozemný letún
vodný letún
obojživelný letún
rotorové lietadlovírnikpozemný vírnik
vodný vírnik
obojživelný vírnik
vrtuľníkpozemný vrtuľník
vodný vrtuľník
obojživelný vrtuľník
krídelníkpozemný krídelník
vodný krídelník
obojživelný krídelník

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

  • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
  • Publikácia Leteckej informačnej služby Slovenskej republiky
  • L 7
  • Značka štátnej príslušnosti a registrované značky lietadiel