(EuroEkonóm.sk,  0)

William Shakespeare

Toto je spomienka na tichého velikána z Poľska, ktorý celý život spracovával hry Williama Shakespeara, podrobne skúmal hudbu a hudobné nástroje v nich a vytvoril toto dielo. Toto je rozsiahly projekt, ktorý spracoval sám a venoval mu celý život. My si myslíme, že si zaslúži, aby jeho celoživotné dielo nezapadlo do zabudnutia.

1. Úvod a zoznam skratiek

2. Odporúčaná hudba pre Shakespearove hry

3. Slovník a ďalší Elizabetský a Jakobský repertoár

4. Register hudobných odkazov v textoch hier

5. Skratky používané v jednotlivých hrách

6. Názvy a prvé riadky piesní, baladových melódií a tancov

7. Register diel menovaných skladateľov

8. Kľúč k symbolom pre zdroje a moderné vydania partitúr a častí

9. Shakespearova hudobná diskografia

Stránky v sekcii William Shakespeare Music

V sekcii William Shakespeare Music ekonomickej encyklopédie sa nachádza 64 stránok:

Už ste čítali?


Pridaj komentár