(Letecka skola,  0)

Letecká škola

Prirodzená nestabilita vrtuľníka si vyžaduje, aby pilot udržoval vrtuľník správne a presne vyvážený, aby maximálne znížil únavu a pracovné zaťaženie. To sa dá dosiahnuť nepretržitým kontrolovaním prístrojov systémom kruhového sledovania. Zvislá osa je najnestabilnejšia pri jednorotorovom vrtuľníku a vyžaduje si zvláštnu pozornosť pilota. Vyrovnanie nestability vrtuľníka si vyžaduje úpravu vyváženia pri každej zmene výkonu motora.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.