(Letecka skola)

Letecká škola

Výcvikový program na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota vrtuľníkov (PPL(H) – Private pilot license – helicopters).

1Teoretická príprava
2Interný kontrolný test žiaka z teoretickej prípravy
3Zoznámenie s osnovou a metodikou výcviku.
4Zopakovanie a preskúšanie vedomostí z materiálnej časti vrtuľníka ROBINSON R-22.
5Zoznámenie so smernicami pre prevádzku vrtuľníkov.
6Použitie leteckej výstroje, predletová prehliadka, vstup do kabíny, použitie prístrojov.
7Činnosť a príprava žiakov pred spustením, spustenie a vypnutie motora, zapnutie a vypnutie rotora, (teoreticky) dôležité úkony a zvláštne prípady za letu.
8Nácvik ovládania a používania palubnej rádiostanice, nácvik nadviazania spojenia.
9Zoznámenie žiakov s letiskovým poriadkom, letiskovým priestorom, pracovnými priestormi. Príprava mapy, zakreslenie letiskového a pracovných priestorov.
10Obhliadka letiska, rozmiestnenie štartu, zabezpečovacích prostriedkov. Príprava letovej dokumentácie, príprava tabuliek volacích znakov, preskúšanie z letiskového poriadku a z 50 km okruhu letiska.
11Činnosť pri riešení zvláštnych prípadov za letu.
12Rozdelenie pozornosti pri rôznych režimoch letu. Činnosť pri rolovaní, visení, pri lete do pracovného priestoru. Dôležité úkony a zvláštne prípady za letu.
13Príprava na prvý let. Zoznamovací let s letiskovým priestorom a pracovnými priestormi.
14Zoznamovací let
15Pozemná príprava na nácvik visenia, otáčania a premiestňovania
16Cvičné lety na nácvik visenia, otáčania a premiestňovania vo vise na mieste visenia
17Pozemná príprava na lety do priestoru na nácvik základných prvkov techniky pilotáže
18Cvičné lety do pracovného priestoru na nácvik základných prvkov techniky pilotáže
19Pozemná príprava na lety po okruhu
20Cvičné lety po okruhu
21Pozemná príprava na lety do pracoveného priestoru na nácvik techniky pilotáže v autorotácii, riešenie zvláštnych prípadov počas letu
22Cvičné lety do pracovného priestoru na nácvik núdzových postupov a techniky pilotáže v autorotácii
23Pozemná príprava na lety po okruhu na nácvik rozpočtu na pristátie s autorotáciou
24Cvičné lety po okruhu pre nácvik rozpočtu na pristátie autorotáciou
25Kontrola techniky pilotáže – let na preskúšanie žiaka pred prvým samostatným letom
26Samostatné a kontrolné lety po okruhu
27Samostatné a kontrolné lety na režime visenia
28Samostatné a kontrolné lety v priestore
29Pozemná príprava pre lety na režime visenia s maximálnou hmotnosťou vrtuľníka
30Lety na režime visenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou
31Samostatné lety na režime visenia s maximálnou vzletovou hmotnosťou
32Pozemná príprava na lety po okruhu s maximálnou vzletovou hmotnosťou
33Lety po okruhu s maximálnou vzletovou hmotnosťou vrtuľníka
34Samostatné lety po okruhu s maximálnou vzletovou hmotnosťou vrtuľníka
35Pozemná príprava na lety s pristátím a vzletmi na plochy obmedzených rozmerov v teréne
36Lety s pristátim a vzletom na ploche obmedzených rozmerov v teréne
37Samostatné a kontrolné lety so vzletom a pristátim na ploche obmedzených rozmerov v teréne
38Zdokonaľovacie a kontrolné lety po okruhu s minimálnym potrebným výkonom
39Samostatné zdokonaľovacie lety s minimálnym potrebným výkonom
40Lety so zaťaženým vrtuľníkom na plochy obmedzených rozmerov v teréne
41Samostatné a kontrolné lety so zaťaženým vrtuľníkom na plochy obmedzených rozmerov v teréne
42Pozemná príprava na lety vo výškach nad 1500 metrov
43Lety vo výškach nad 1500 metrov a na dostupe
44Pozemná príprava na lety podľa prístrojov
45Lety podľa prístrojov
46Pozemná príprava k navigačným letom
47Mimoletiskové navigačné lety
48Prelety, pristátie minimálne na troch letiskách
49Navigačný let vo výške 150 metrov
50Preskúšanie z navigačného vedenia vrtuľníka po trati
51Samostatný navigačný let s minimálne tromi otočnými bodmi
52Samostatný prelet, pristátie na dvoch letiskách
53Samostatný navigačný let vo výške 150 metrov s minimálne piatimi otočnými bodmi
54Lety na riadené letiská
55Kontrolné a samostatné lety po okruhu na cudzích letiskách pri navigačných letoch
56Kontrola techniky pilotáže – let na preskúšanie žiaka pred ukončením základného výcviku pilotom inšpektorom LÚ

Už ste čítali?


Pridaj komentár