(EuroEkonóm.sk,  0)

Mnoho podnikov v USA, v západnej Európe a v Japonsku sa pozerá na celý svet ako na svoj odbytový a odberový trh. V súčasnosti prevláda trh kupujúcich. Preto sa do popredia stavia oblasť odbytu a podniká sa podľa danosti trhu v odbytových regiónoch sveta, ktoré sú pre ne najdôležitejšie.
Podľa tohto možno vymedziť pojem marketing v oblasti medzinárodného obchodu:
– Medzinárodný marketing je prvok svetovo orientovanej filozofie podnikania.
– Súhrn množstva čiastkových funkcií na získanie odberateľov, resp. používateľov alebo zákazníkov vo zvolených odbytových regiónoch sveta

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.