(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Faktory ovplyvňujúce zostavovanie komunikačného mixu

1) druh trhu
– budovanie povedomia
– budovanie pochopenia
– účinné pripomínanie
– navádzanie určitým smerom
– všeobecná známosť
– opakované presvedčovanie
Predajná sila môže prispieť:
– zvýšenie úrovne zásob
– posilňovanie nadšenia
– misionársky predaj

2) stratégia
– tlaku
– ťahu

3) štádiá pripravenosti zákazníka ku kúpe
– získanie dôvery
– tolerancia výrobku
– akceptácia rozumových dôvodov
– objednanie
– opätovné objednanie

4) etapy životného cyklu výrobku

5) umiestnenie firmy na trhu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár