Pojmom prirodzený monopol sa označujú firmy alebo odvetvia, ktorých priemerné náklady na jednotku produkcie klesajú s rastúcim objemom produkcie. Tzn. že jedna firma dosahuje úspory z rozsahu pre celý objem trhového dopytu. Znamená to zároveň, že dosahujú také veľké úspory z rozsahu produkcie, že práve jediná firma vyrába svoje výrobky a služby najefektívnejšie. V prípade, že nie sú úspory z rozsahu prevádzky, výroby, veľké, nie je žiadny technologický dôvod vytvárať jedinú veľkú firmu namiesto viacerých malých firiem.