Merkantilizmus

(16. – polovica 18. storočia)

Cieľom merkantilistov bola bohatá, hospodársky vyspelá krajina. Za hlavný zdroj bohatstva pokladali zahraničný obchod (peniaze a drahé kovy). Vývoz drahých kovov bol zakázaný, vysoké clá, ťažba drahých kovov, dobyvačné vojny, cieľ bol dosiahnuť aktívnu peňažnú bilanciu.

Rozvinutý merkantilizmus

Rozvinutý merkantilizmus – podpora manufaktúrnej výroby určenej na vývoz (hlavný zdroj zväčšovania bohatstva krajiny). Cieľ bolo dosiahnuť aktívnu obchodnú bilanciu. Predstavitelia merkantilizmu boli Thomas Mun, J. B. Collbert, Mária Terézia, Jozef II.

Charakteristika merkantilizmu

V 15. a 16. storočí merkantilizmus predstavoval prvý pokus o vysvetlenie predpokladov a podstaty trhovej ekonomiky. Množstvo drahých kovov – peňazí, predstavoval hlavné meradlo bohatstva i moci tej ktorej krajiny. Ich zdrojom už nebola len vlastná ťažba zlata či striebra v rámci štátu, ale aj rozvíjajúci sa MO a príliv zlata a striebra z Ameriky. Merkantilisti považovali hromadenie peňazí za dôležitý faktor, kt. oživuje celé hospodárstvo a umožňuje bezporuchové fungovanie jeho trh. mechanizmu. (predstaviteľ T. Mun)
V tejto súvislosti sa používa pojem chrematistika a znamená robenie peňazí peniazmi.

Raný merkantilizmus

Raný merkantilizmus – merkantilisti tohoto smeru videli bohatstvo v drahých kovoch, peniazoch, rozvinutej manufaktúrnej výrobe – rozvoj manufaktúry.


Pridaj komentár