Keynesovská makroekonomická teória (30. – 50. roky 20. storočia)

John Maynard Keynes – zdôvodňoval nevyhnutnosť štátnych zásahov, dielo Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí (1936).

teória efektívneho dopytu – úroveň makroekonomických veličín (celkový objem výroby, zamestnanosti a národného dôchodku) nezávisí od výrobných možností ekonomiky, ale od kúpyschopného dopytu, ktorý tvorí národný dôchodok Y.

dôchodok Y = spotreba C + úspory S
Y = C + investície I

Hlavnou príčinou nestability trhového hospodárstva je nedostatočný dopyt po investíciách. Celkový objem zamestnanosti závisí od celkového efektívneho dopytu.

investičný multiplikátor – rast dopytu po tovare vedie k rastu výroby, investíciám do podniku a zamestnanosti, a tým aj k rastu dôchodkov a opačne.

Štát má zabezpečiť rast efektívneho dopytu, a tým aj rast dôchodkov a zamestnanosti rozpočtovým regulovaním ekonomiky a peňažným a úverovým regulovaním.


Pridaj komentár