Fyziokratizmus (druhá tretina 18. storočia vo Francúzsku F. Quesnay, A. R. Turgot)
Za hlavný zdroj bohatstva pokladali pôdu a poľnohospodársku výrobu. Quesnay rozdelil ľudí do troch tried:
* trieda vlastníkov pôdy
* produktívna trieda (podnikatelia a pracujúci v poľnohospodárstve)
* sterilná trieda (ostatné odvetvia).
Ekonomické učenie fyziokratizmu vyvrcholilo v diele Róberta Turgota, ktorý sformuloval zákon klesajúcich výnosov.


Pridaj komentár