(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Základné usporiadanie prvkov, použitie cieľov HP – vytvárajú sa väzby a postupy, znaky, spôsob správania a fungovania ekon. subjektov. Tieto charakteristiky pri určení stavu ekonomiky a stanovení hosp. cieľov označujeme ako typ, smer HP.

Základné znaky poznávania sa môžu vzťahovať na východiskové podmienky a štruktúru eko. mechanizmu alebo na komplexné fungovanie, prípadne hodnotenie (analýzy) tohoto mechanizmu.

Ak sa pri hlavných znakoch vyskytujú ďalšie štátne zásahy hovoríme o určitých črtách HP. Napr. monetaristický typ HP v krajinách rôznej veľkosti a úrovne. Na základe štúdií zhodných postupov a rozdielnych prvkov a návrhov na ekonomický vývoj môžeme konštatovať, že podstatnými znakmi sa odlišuje vecná stránka učenia a postupy (okrem odlišností medzi školami).

Doteraz rozlišuje tieto smery hospodárskej politiky (typy):
1) klasická hospodárska politika
2) keynesiánska
3) konzervatívna (liberálna)
4) neokeynesiánska
5) neokonzervatívna
6) neoliberálna

4+5 – v niektorých bodoch sa zhodujú, so 6 súvisí monetárna politika

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár