(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický rozvoj a ekonomický rast (ERO a ERA)

Ekonomický rozvoj – ERO – mnohostranný, spoločensko-ekonomický proces, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých sektorov, fáz a odvetví. Pri ERO sa zameriavame nielen na rozvoj ukazovateľov ale aj na ovplyvňovanie spoločensko-politického charakteru, ovplyvňovanie iných. Zameriavame sa na vzdelanosť a kultúrne merítko. Je rozvojom celého národného hospodárstva.

Za ERO sa považujú 4 skupiny:
1) východisková úroveň
2) ľudský kapitál
3) vnútorné podmienky hospodárenia
4) vonkajšie podmienky hospodárenia

ERO má kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku. Používajú sa v ňom stavové aj tokové veličiny. Pri vykazovaní problematiky ERO ide o široký počet ukazovateľov. Preto vykazujeme ukazovateľ v podobe ERA. Je súčasťou ERO a vykazujeme ho ukazovateľom HDP. Pritom vykazovanie HDP nie je presné. Rozlišujeme HDP a HNP. Reálny – v stálych cenách, nominálny – v bežných cenách.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár