(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Formulár – Invitation letter – pozývací list

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Invitation letter – pozývací list (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Formulár – Invitation letter – pozývací list.


Name...........
Address........
ZIP Town
Slovak republic Phone/Fax
: +421 ............
mail:.................
Invitation letter
We officially invite ........................ to attend ..........................., an international project, from .......................... to ............................ held in ..................., Slovak Republic.
This invitation is to be used by in obtaining the visa for Slovak Republic, and we mention that all her accommodation (house and meals) will be covered by the organizers.
Sincerely,
............................

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Invitation letter – pozývací list (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár