zoznam častí

Definícia pojmu zoznam častí v ekonomickom slovníku. Výraz zoznam častí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu “zoznam častí”

Vymenovanie podstatných častí výrobku.