Výročný deň poistenia

Definícia pojmu Výročný deň poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Výročný deň poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu “Výročný deň poistenia”

Deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom začiatku poistenia.