vyclená zásielka

Definícia pojmu vyclená zásielka v ekonomickom slovníku. Výraz vyclená zásielka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu “vyclená zásielka”

Zásielka, ktorá bola podrobená colnému konaniu.