Vrchol

Definícia pojmu Vrchol v ekonomickom slovníku. Výraz Vrchol sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu “Vrchol”

(Vertex) – roh polygónu, v trojrozmernom priestore má určenú presnú pozíciu pomocou súradníc X, Y a Z