Špecifická priorita NSRR

Definícia pojmu Špecifická priorita NSRR v ekonomickom slovníku. Výraz Špecifická priorita NSRR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu “Špecifická priorita NSRR”

pozri prioritná os;