Sémantický diferenciál

Definícia pojmu Sémantický diferenciál v ekonomickom slovníku. Výraz Sémantický diferenciál sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu “Sémantický diferenciál”

Jednoduchý a priamočiary nástroj zisťovania postojov jedincov.