Rozdeľovací bod

Definícia pojmu Rozdeľovací bod v ekonomickom slovníku. Výraz Rozdeľovací bod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu “Rozdeľovací bod “

Bod v priamke produktu, kam preniká zákazníkova objednávka a kde sa stretávajú objednávkou hnané a predpoveďou hnané aktivity.